Letra A

Aterçanes

Nom que rebia al segle XVI la raval existent fora de la població que es va convertir en el trascòrrer del temps en plaça del Santíssim.

Comment here

+ 71 = 76