Letra A

Astúries, Carrer d’

Nom posat a un carrer de nova apertura en sessió de l’Ajuntament del dia 19 de juliol de 1995, en honor als asturians que viuen a la nostra ciutat i per iniciativa del regidor del Partit Popular, Manuel Fernández, asturià afincat a Vinaròs.

Comment here

− 1 = 1