Letra A

Associació de confraries de Setmana Santa

Es van formalitzar les reunions dels representants de les confraries d’una manera més seria a mitan dels anys vuitanta, baix l’impuls que el regidor Xavier Balada Ortega va voler donar de nou a les processons de Setmana Santa, que estaven un tant decaigudes. En 1989 es va editar un llibret sobre la història i els passos denominat “La Semana Santa”, redactat per Ramon Redó. Es va establir d’una manera més efectiva el pregó que ja s’ha anat realitzant desprès durant tots els anys. S’havia nomenat president a Agustí Prades Arnau, el qual va ostentar la presidència fins l’any 1998 en que el va substituir el Sr. Francisco Tornel Izquierdo (qui exercí durant 3 anys) i aquest a la vegada per Pere Suquet Sala quan l’entitat es denomina ara Junta de Confraries de la Setmana Santa.

Comment here

73 − 64 =