Letra A

Associació Cultural Jaume I

L’Associació Cultural Jaume I ,va ser autoritzada a nivell de País Valencià per la Conselleria d’Administració Pùblica de la Generalitat Valenciana el 30 de Setembre del 1988, i des de l’any 2000 està legalitzada a nivell municipal amb el número 23 de les associacions locals.
Durant aquests anys ha fet conferències, presentacions de llibres, de poetes, etc… i ha organitzat activitats molt diverses, com pot ser La Flama del Canigó, reclamar el retorn dels «papers de Salamanca» o recollir signatures per la TV-3 sempre però amb el criteri de defensar sobretot la nostra llengua i cultura catalana dels atacs que pugue tenir, com consta a l’article 2on dels seus Estatuts que diuen: «La finalitat i els objectius d’aquesta Associació son potenciar i
defensar la cultura catalana. Estudiar i fer conèixer les causes determinants de les agressions que com a poble patim. Denunciar les agressions que contínuament pateix la nostra cultura recolzant i defensant activament les persones o entitats que sofreixen aquestes agressions. Organitzar actes públics de debat i informatius amb l’objectiu de mantenir informat a tot el poble , així com mantenir una actitud positiva davant les agressions culturals». (A.C.A.V.)

Comment here

30 − 25 =