Letra A

Assemblea de Vinaròs

Reunió efectuada en 1988 comprensiva de tots els Països Catalans que sugerí i proposava una estructuració en comarques, sense marcar la divisió venerable i solidíssima entre els quatre Països Valencià, Balear, Principat i Catalunya Nord.

Comment here

80 + = 90