Letra A

Argamassa – Argamasses

Nom d’una de les partides del nostre terme. Es troba prop de la via a la part sud de l’estació del ferrocarril, tocant a la partida Mas de Mestres. Compren les finques situades en el polígon 36 del plànol catastral de l’Ajuntament. El seu nom fa referència a llocs abundants en calç i sorra.

Comment here

19 − 17 =