Letra A

Aragonés Roso, Joan

(Vinaròs, segle XIX). Fou Jurisconsult notable i Magistrat de l’Audiència Territorial de Granada. Apareix citat com a tal en el llibre de Sarthou Carreres. “Geografia General”. Pàg. 962.

Comment here

5 + 2 =