Letra A

Aragonés Beltran, Joan Manuel

(Vinaròs ¿?). Director General d’Obres Hidràuliques. Títol d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat de Madrid en juny de 1969. La titulació d’aquest personatge aparéix publicada al setmanari Vinaròs. Ocupà el càrrec destacadíssim de Director General l’Obres Hidràuliques en l’Administració del Partit Popular i en 2003 l’hem vist per la televisió parlant del Pla Hidrològic Nacional.

Comment here

28 + = 32