Letra A

Arabí, Al

Arabi_2Nom aparegut en una pedra de marbre blanc amb inscripciò aràbiga que es va trobar a finals del segle XIX, formant el dintell d’una casa del carrer de la Puríssima. Pareix ser que aquesta pedra passà a la col.leció museu de Julio Chillida i posteriorment es trobava a un museu d’Oriola, però d’alli va desaparèixer durant la guerra civil de 1936.

Comment here

8 + 2 =