Letra A

Anglès, Joan Miquel

(Tortosa 20-V-1528). Arquitecte. Hom suposa o hom suposava autor de la portalada plateresca de l’Arxiprestal, procedent de la primitiva església, inaugurada el 15 d’agost de l’any 1560, com es pot llegir en un bateig de l’època: «Elisabet filla de Mestre Sebastià Salvador, sastre, (…) i es estada la primera que es entrada per lo portal nou de la Iglecia y eixida per laltre». Hom suposa l’autor a Joan M. Anglès per la similitud amb altres obres seues, com la façana del col.legi de Sant Domènech de Tortosa, la façana de l’esglèsia de Villabella, el col.legi d’Oriola, portada de l’església d’Alcanar, a Mosquerola, etc. Vide Juan de Sobralde.

Comment here

+ 31 = 41