Letra A

Alonso Vega, Carrer d’

Nom del carrer de moderna apertura, conegut popularment com «Casetes de l’Alemàn», que l’Ajuntament va assignar en sessió del 26 d’octubre de 1965 i va retolar amb eixe nom en gener de 1966. Amb motiu de l’adveniment de la democràcia, el 5 de març de 1980, se li va canviar el nom pel de carrer de “Baix Maestrat”.

Comment here

− 9 = 1