Letra A

Alcazar Sole, Angel

(Barcelona 1956). Fotògraf professional. Productor de la Televisió Comarcal “Canal 56 Vinaròs” i col.laborador gràfic de gran quantitat de mitjans de comunicació locals, comarcals i regionals.

Comment here

+ 36 = 40