Letra A

Alcanyís, Carrer d’

Es parla d’aquest nou carrer amb motiu de que el jove artista aragonès José Miguel Abril havia preparat una maqueta d’una escultura en febrer de 2007 per requeriment del Grup CAVA que havia construit l’edifici residencial “San Francisco”. La intenció era recordar els llaços d’unió de l’Aragó amb Vinaròs, que sempre havia desitjat fer, des de l’època foral dels Austries, del nostre port el punt d’eixida dels seus productes. El carrer s’hauria de situar a l’encreuament dels de S. Francesc, Almeria i Sant Blai. Es va inaugurar comptant amb la presència de la seua alcaldessa durant les festes d’agost.

Comment here

4 + 1 =