Letra A

Alcalde major

Era l’autoritat del Partit Judicial creada el 21 d’abril de 1834, coincidint pràcticament amb l’adveniment de la joveneta Reina Isabel II. L’Alcaldia Major de Vinaròs comprenia les poblacions de Vinaròs, Peníscola, Benicarló, Càlig i Sant Jordi. En 1812, però, ens apareix com Alcalde Major, Joan Baptista Genovés i el 1835 ostentava dita autoritat a Vinaròs Joan Reguart, el qual va manar a totes les poblacions al.ludides que li passenssen informació sobre destil.leries d’aiguardent. Entre les dites populars vinarossenques, tenim la que fa referència a aquest càrrec, que diu així:«Señor Alcalde Mayor,
Ponga la vara bien tiesa,Que los mosos de este puebloTienen muy mala cabesa».

Comment here

84 − 76 =