Letra A

Aixa, Mestre d’

AixaMenestral que treballa la fusta a les drassanes de vaixells i projecta i construeix tota mena d’embarcacions. De vegades aquest ofici apareix denominat mestre d’aixa i a Vinaròs aquest treball es pot considerar quasi mil.lenari, ja vigent i documentat en temps del rei valencià Alfons el Magnànim amb la fusta dels boscos de Rossell i de la tinença de Benifaçà. Al 1594 apareixen ja citats els mestres d’aixa Montserrat Verge i Arcís Gallén. (V. Drassanes). Altres noms que apareixen són:Evangelista, Sebastià.Fluxà, Miquel.Isarch, Sebastià.Lluch, Josep Antoni.Pascual, Agustí.Portalés, Francesc.Roca, Josep AgustíSalomó, Antoni.Salomó, Josep.

Comment here

58 − 49 =