Letra A

Aeroclub

Aeroclub(Aeroclub Maestrat). Amb idea d’Enric Adell i Iñaki Ortúzar Landete, es va promoure la idea a l’abril de 1993, de fer un aeroclub en una finca de la partida de les Soterranyes, el qual comptaria en un principi amb una pista de 700 metres de longitud per 30 d’amplada, per a avions de càrrega i d’uns pocs passagers. La iniciativa no va prosperar ja que el Partit Popular des de Castelló va promoure un altre aeroport provincial com alternativa. Ha seguit servint, però, anys després per a avionetes de fumigament, ultralleugers i demés aparells esportius. L’aeroclub va ser inaugurat oficialment per les autoritats locals dins de les festes de Sant Joan de l’any 2004.

Comment here

5 + 3 =