Letra A

Adell Vizcarro, Ramon

(Ulldecona, 1889 – Alcora, 3-X-1936). Es dedicà al comerç. Xocolater. Casat amb Soledad Fons Costa el novembre de 1917. Elegit Concejal Catòlic en diverses ocasions (febrer 1922, en 9 d’octubre de 1923, etc); Vice-President de la Unió Patriòtica local i secretari de la Junta de Districte del mateix partit (octubre-novembre 1924); co-fundador del Sindicat Agrícola «El Salvador»; President del Círcol Catòlic en 1929. Empresonat per les seues idees catòliques va morir afusellat a les portes del cementeri d’Alcora a les primeres hores del dia 3 d’octubre de 1936. Pare de Ramon Adell Fons.

Comment here

31 + = 37