Letra A

Acadèmics

Al juny de 1954 va ser nomenat per aclamació de tots els seus membres Francesc Almela i Vives, com a membre «corresponent» en València, i al gener de 1976 va ser nomenat Acadèmic Corresponent, també en València, i de la mateixa Real Acadèmia de la Història, Lluís Querol Roso. Josep Costa López fou nomenat Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Mecidina de Barcelona a l’abril de 1993. El 15 de desembre de 1995 ho va ser també, de la Real Acadèmia de la Història de Madrid, corresponsal en Potsdam, Alemanya, el professor d’Historia Antiga, Pedro Barceló Batiste.

Comment here

+ 44 = 49