Letra A

Academia de obreras

Fundada en la década de 1940 pel rector mossèn Vicent Enrique i Tarancon quan era rector de la nostra ciutat. En 1966 estava dirigida per la mestra Angelita Arseguet i es trobava situada al carrer de l’Àngel, a l’antiga casa d’Ayguals o ex–convent de les monges Serventes de Jesús (Sierves). Posteriorment fou dirigida per les germanes Ramos. Preferentment s’ensenyava a les xiques joves a cosir i brodar i rebia el nom de “Escuela Hogar”. Vigent encara al maig de 1976.

Comment here

− 3 = 4