Letra P

Piquer Valanzuela, Sor Pilar

(Vinaròs 1897,-30-X-1976). Monja clarissa. Va ingressar al Convent de la Divina Providència de la nostra ciutat en març de 1920. En 2 de setembre va prendre l’ hàbit presidint la cerimònia l’ arquebisbe Messeguer i Costa En 4 de...

Piquer Valanzuela, Mossèn Joan Baptista

(Vinarós  1886 – El Perelló 1936). Sacerdot. En 1915 era Vice-rector i professor del seminari de Tortosa, habilitat del Clergat,  fundador de La Editorial Católica, co-fundador del “Correo de Tortosa”. Primer consiliari de l’Acció...

Piñol Tosca, Jacinto

(Vinaròs, 26-VIII-1767, ?). Sargent. Fill del plater Antoni Piñol. El 15 d’abril de 1811 va ser comissionat amb un sou de 36 reals per a que amb vuit milicians ixquera a perseguir els bandolers de camins.

Piñol Espinosa, Baltasar

(Vinaròs, 1812- 15-IV-1899). Regidor de l’Ajuntament en març de 1844. A proposta seua es van dixar sense efecte els canvis de noms de carrers portats a terme en 1842 “habiendose perjudicado el buen nombre de este religioso...

Piñol Chaler, Carles Sebastià

(Vinaròs 1715-1788). Plater. Fill de Pasqual i Magdalena, nascut el 25 de març de 1715; es casà amb Francisca Joan de la qual va quedar vidu el 29 d’agost de 1767. Morí en 30 d abril de 1788.

Piera, Nicolau

(Vinaròs, segle XVII-XVIII). Cerer i sucrer. Es cita a l’esmentat Nicolau en l’acta de les festes del primer centenari de l’església en 1694. Exercí el càrrec de jurat en 1707 i de regidor en 1714-1722. . Va formar part dels...

VINAPEDIA

>