Letra Z

Zamenhoff, Dr.

(Bialystok, Polònia, 15-XII-1859). Creador de l’idioma artificial Esperanto. Nom que se li va donar al carrer Santa Bàrbera durant un temps arran del congrès esperantista que es va celebrar en la nostra ciutat en 8, 9 i 10 de Setembre de 1928, promogut per Sebastià Chaler Arnau.

Comment here

+ 74 = 82