Letra X

Xiverque

Renom d’una família marinera de Vinaròs. Té el seu origen, segons el Prof. Giner Sorolla, en els noms mal utilitzats dels primers motors instal.lats a les barques de pesca d’origen alemany. Així aquesta explicació es troba refrendada amb una propaganda de motors Diesel de la casa “Deutsche Werke Kiel” que apareix en “l’Heraldo de Vinaroz” del 24 de juny de 1928.

Comment here

+ 62 = 65