Letra X

Xàrcia

xarciaLes xàrcies de les barques es penjaven del pal de les barques per a secar-se ja que eren de cotó i es podrien si no permaneixien eixutes. També s’escampaven per terra per a reparar-les. Les reparadores nomenades “remendadores” de les xarcies apanyaven abans les veles de les barques i per això es deien “veleres”.

Comment here

5 + 3 =