Letra V

Vistabella

1. Nom d’una de les partides del nostre terme situada a la part oest de la població, prop de l’estació, dalt de la via. Hi ha una zona residencial de xalets, homònima, amb pou propi. Aquesta urbanització no es volia legalitzar per l’alcalde Ramon Bofill en març de 1984 per diverses irregularitats. També és el nom del camí que enllaça la Carretera Nacional 232 amb la carretera de l’Ermita, confluint en el seu pont del riu Servol fet per l’alcalde Balada.

2. Urbanització moderna de xalets, situada a la partida del mateix nom.

Comment here

+ 5 = 12