Letra V

Vint-i-nou de setembre, Avinguda

Nom que se li va donar a la part dreta de la vora del Riu Cervol a partir de l’avinguda de Tarragona quan es va construir el Col.legi del Menor. Com que allí sols estava el Pavelló poliesportiu i a l’altre extrem pròxim a la mar, es va construir el centre d’acollida de xiquets “corrents i depressa” i el carrer no tenia ni nom, se li va haver de donar com a entitat pública i de pes que era aquell nou centre, denominat “Ressidència del Menor”.

Comment here

+ 67 = 73