Letra V

Vinarocense, La

1. Societat Cooperativa fundada a finals del segle passat i que contava amb uns tres-cents associats, quan encara no estava creada la Seguretat Social per al món del treball; rebien cinc reals diaris en les baixes per enfermetat. Era paral.lela a la dels mariners i la dels llauradors. Aquells rebien la «trista» (quatre reals) i la dels llauradors era la més potent, amb cinc-cents socis, que rebien en les èpoques de malaltia set reals.

2. Nom que rebia la societat d’obrers menobrers de la ciutat creada a finals del segle passat, vigent fins la guerra civil del 36.

3. Montepio fundat a Barcelona el 5 de març de 1921 per a socors mutus de tots els socis, fills de Vinaròs, i membres del «Centro Cultural Vinarocense». Permaneixia vigent en 1931.

Comment here

11 − 7 =