Letra V

Villamitjana i Vila, Benet

Bisbe de Tortosa des de 10 de maig de 1862. Va participar en la missió del Dr. Sanz i Forés de fundació de les Esclaves. El 2 d’octubre de 1871 va girar visita pastoral a la nostra Vila, instaurant «La Minerva». En el seu temps es va col.locar la primera pedra del convent de la Divina Providència.

Comment here

+ 7 = 16