Letra V

Vidal Miralles, Josep

(Vinaròs, 1-VII-1613). Pintor, citat per Orellana. Deixeble d’Esteve March. Gran amant de col.leccionar quadres de pintura que guardava en sa casa, al carrer de Quarte de València.

Comment here

+ 69 = 73