Letra V

Vidal, Antoni

(Vinaròs, segle XVII). Mercader. Lloctinent de Comanador. Cap a 1660 tenia la seua vivenda al carrer del Àngel, com així apareix en molts dels «Establiments» del Lloctinent de comanador i del Mustassaf del nostre poble:«de quibus, quae fuerunt acta extra moenia Vinarosii intus domos dicti Locumtenentis Commendatoris situs in suburbio apellato Angeli Custodis», que vol significar que van ser redactats fora de les muralles de Vinaròs, en la casa del Lloctinent de Comanador, situada en el raval de l’Angel Custodi» (a vegades afegeix o de l’Escurial).

Comment here

9 + 1 =