Letra V

Vicecònsol – Agències consolars

Entre els anys 1880 i 1890 apareixen diferents personatges vinarossencs que ostenten la representació de països estrangers, o siga que actuen de vicecònsols i agents consolars: Demetri Ayguals d’Izco apareix com a Vicecònsol dels Països Baixos; Agustí Roso Porcar, Vicecònsol d’Uruguai; N. Meseguer, Vicecònsol de Portugal; Lluis Abaria, Cònsol de Veneçuela. Albert Coupille, Agent consolar de França; Salvador Masdemón, Agent consolar d’Itàlia. Hem llegit també que posteriorment el Sr. Emilio Fressinier ostentava la representació de França. Borràs Jarque refereix que amb motiu de la solució de la “Qüestió Romana” l’Ajuntament visità al rector Arxiprest (m. Bono) i el cònsol d’Itàlia, sense senyalar aquest qui era. Per altra banda apareix la següent notícia, que ens parla del mateix tema: “Un vapor alemán. A nuestro puerto llegó un vapor alemán con cargamento de materias fertilizantes, que no ha sido descargado por haberse negado a ello las sociedades obreras./ El motivo de la actitud adoptada por las sociedades de peones marineros y carreteros fué, que dicho vapor tenía izada la bandera hitleriana, reconocida oficialmente por el gobierno español. Para hacerles volver de su acuerdo intervinieron sin resultado positivo, los Sres. Cónsul de Alemania, Gobernador Civil, Alcalde y Subdelegado de Marina.” (Rev. “San Sebastián”, 15-X-1933)

Comment here

19 − = 9