Letra V

Veus del nostre entorn

veusSuplement de la revista Randemar apareguda l’1 de juliol de 2.000, promoguda per l’Editorial Antinea. El seu contingut com el nom indica feia referència a les poblacions de la comarca. De dit suplement sols van aparèixer dos números.

Comment here

97 − 91 =