Letra V

Valls Anglés, Vicent

valls(Vinaròs). Catedràtic de Matemàtiques de l’Escola Normal de Magisteri. Inspector Central d’Ensenyament Primari. Autor de diverses publicacions pedagógiques. Borràs Jarque el cita en la pàg. 493 i la Rev. “San Sebastián”, nº 49, de 1916 aporta la seua fotografia junt a mossèn Bono. És autor d’un interessant article en el setmanari Vinarós del 18-VII-1981: «El Maestro Vilaplana en 1928». Gran colaborador de mossèn Bono va ser nomenat en març de 1915 president de la Joventut vinarossenca de Sant Sebastià. En juny del mateix any va obrir i inaugurar unes classes de repàs a Vinaròs. En febrer de 1916 va ser nomenat mestre dels presoners amb un sou de 200 pessetes anyals. En eixe mateix any va ser nomenat secretari de la Societat Literària local «Benavente Quintero» (Vide id). En gener de 1917 en una velada celebrada al Círcol Catòlic per la festa de Sant Sebastià (dia 21), va pronunciar el discurs titulat «Belleses de la nostra llengua». En setembre de 1920, assistint a La Coruña a un curset de formació pedagògica es va trobar malalt del tifus. En octubre del mateix any retorna a Madrid on estudiava en l’Escola Superior de Magisteri, simultàniament amb la Llicenciatura de Ciències Naturals en la Universitat Central. En gener de 1921 va a Madrid acompanyant una delegació de la Universitat Central i del Museu de Ciències Naturals amb 15 caixes lacrades de peixos que s’havien estudiat de la regió. En desembre del mateix any va ser nomenat Inspector d’’Ensenyament Primari a Santander. Pareix que durant la República va ocupar algun càrrec molt més important i va publicar alguna obra que fins el moment desconeixem. Fill d’una honrada i modesta família de mariners, va mostrar des de l’edat temprana una clara intel.ligència i una gran voluntat de treball. Li va donar tot el suport possible el mestre Vilaplana, veient les seues grans possibilitats. Entre les moltes obres pedagògiques que va publicar es troben “Metodología de las Ciencias Naturales”, (1932), “La representación del Mundo en el niño” , “El bilingüismo y la educación. Trabajos de la Conferencia Internacional celebrada en Luxemburgo del 2 al 5 de Abril de 1928, publicados con el apoyo del Gobierno del Gran Ducado”; També es deuen a la seua pluma moltes traduccions de llibres de pedagogs francesos; algunes de les seues traduccions es van publicar a Buenos Aires (Argentina). En febrer de 1984 va morir la seua germana Agustina, quedant-li encara una altra, sense que sapiguem on residia, ni més dades personals.

Comment here

2 + 3 =