Letra U

Urbanitzacions

urbanitzacionsModernament, amb en boom del turisme i del despegament econòmic dels anys seixanta, s’han anat construint al llarg de la extensa costa marina d’onze quilòmetres de longitud i conformat una bella zona paradissíaca, unes urbanitzacions que pel temps i a manca de donar-los noms populars o de vinarossencs il.lustres, s’han anat arrelant per a facil.litar en part la seua ubicació de cara a localitzar-les més promptament els carters, les guies telefòniques i la demés gent. Moltes d’elles porten noms de partides tradicionals, però altres, desgraciadament s’han batejat amb noms exòtics i molt poc arrelats en la població. També es nota el desconeixement de la tradició vinarossenca el considerar partides de terme, algunes que no ho han sigut mai, com Sant Roc (Partida Salines) o El Càmping, o El Garrrofer (noms molt moderns que apenes tenen quaranta anys).

Entre les urbanitzacions modernes més destacades tenim: EL ABANICO, AIGUA OLIVA, ALCANAR, LOS ALMENDROS, AMERADORS, AZOR PLAYA, BAHIA MAR, BARBIGUERA, BONESTAR, BOVERAL / BOVALAR, CALAS, ALCANAR, CAMPING, CAPÇADES, CARRASCA, EL CASINO, LA CLOSA, COLÒNIA EUROPA, COLÒNIA SAN JAIME, CORRAL DE LES MATES, DEVESES, EIVISSA, LA ESTRELLA, FISHING, FLAMERÀ, LA FORADADA, EL GARROFER, LA GAVINA, LOS GIRASOLES, CALA GONZÁLEZ, CALA MONTERO, CALA SANT JOSEP, LOS JARDINES, MAR Y SOL, EL MIRADOR, LAS MORERAS, LOS NARANJOS, OLIMPIA, OLIMPUS, LOS OLIVOS, LAS PALMERAS, LA PAZ, LOS PINOS, EL POBLET DE LES SALINES, POLÍGON TRENTA DOS, CALA PUNTAL, LA QUADRETA, QUATRE CAMINS, LA GAVINA, EL ROCALL, LA ROSA DELS VENTS, EL SALDONAR, LAS SALINAS, SAN ROQUE, SERVOL, SOL DE RIU, TRIADOR, VERSALLES, LAS VEGAS, VINARÒS PARK, VISTABELLA, ELS XIPRERS.

Comment here

21 + = 30