Letra U

Uguet, Joan

Alcalde de Vinarós en 1854 i per segona volta per poc temps en 1855. Durant el seu manament es va patir l’epidèmia del còlera , morint unes 77 persones des del dia 2 de setembre fins el 20 d’octubre, amb una mitjana de tres difunts per dia.

Comment here

+ 21 = 27