Letra T

Trista

Nom amb que es coneixia, quan encara no existien ni les jubilacions ni la Seguretat Social, la subvenció que rebien els mariners vells per part de la seua societat a les acaballes del segle passat (1890); consistia en quatre reals diaris en cas d’estar dolents o d’un reial en cas de sobrepassar els socis els setanta anys. Com que l’ajuda era molt reduïda, es coneixia amb aquest nom.

Comment here

− 7 = 2