Letra T

Trifú Planossa, Francesc

Mercader. Alcalde accidental de Vinaròs en 1710. Jurat en 1696. Fill de l’anterior. En 1704, Francesc Trifú espòs de Barbera Llopis te una filla que es casa amb el plater u orfebre Josep Piñol Cambra. La corona que ostenta la imatge del Natzaré de les nostres processons de setmana santa és encara l’antiga corona que portava el Natzaré de sant Agustí, imatge que el poble tenia en gran estima i era una preciosa talla que imposava. Segons dien els que la recordaven que l’havien vist nua, tenia tots els atributs masculins, tapats a la vista sols per la roba que se li posava. Desgraciadament aquesta talla de la que se’n parla a la Història de Borràs molt detalladament, va ser destrossada durant la darrera guerra civil. La corona de plata que porta l’actual imatge, hem dit que és la mateixa que ostentava l’antiga. Du al revers la següent inscripció: LADIO/ DELIMO/ SNA FRANCISCO TRIFU. (La dió de Limosna Francisco Trifú) i 1732. Però vegem primer tot el que ens diuen Rafels García i Borràs Jarque referent «als» Francesc Trifú. Ràfels García el cita en la guerra de successió, quan el primer alcalde, Febrer de la Torre i el Governador de Peníscola, Sancho de Echeverría es refugien en el seu Castell, dixen en el càrrec d’alcalde accidental a Francesc Trifú. Ràfels amb la seua literatura florida diu: «el cual nombró para sustituirle a Don Francisco Trifú, persona ilustrada, activa y celosa en el cumplimiento de sus deberes. Este distinguido caballero, al hacerse cargo de la Alcaldía, obrando con previsión y acierto, tomó sus disposiciones para el caso de ser invadida la villa por las tropas enemigas, evitando desmanes y atropellos«. Borràs, qui ho pren de Ràfels, ho expresa amb menys literatura. Borràs cita Trifú com a tres mariners diferents, Francesc, Joan Francesc i com a Batiste en la pàgina 122 i després en les 174 (Francesc, Jurat en 1692), 187 (en 1710, l’alcalde Febrer de la Torre i el Governador Sancho de Echevarria de Peníscola s’amaguen en el seu castell i dixen a Francesc Trifú com alcalde accidental en Vinaròs), 212 (en acta de fundació de la confraria de sant Cristòfol, 1 de gener de 1716, apareix un dels confrares com a Francesc Trifú, mercader) i pàgina 259 (repetix lo d’alcalde accidental).

Comment here

60 − 58 =