Letra T

Tribuna del Maestrat

tribunaRevista quinzenal fundada per Xavier Balada i dirigida per Mariano Castejón Chaler. Va ser presentada l’11 de setembre de 1992, eixint però el primer número a la llum el 12 de novembre següent com “Tribuna de Vinaròs”, perquè aquest nom ja havia estat enregistrat per la directora de la revista oponent, Anna Fibla, del Crònica, i va haver de canviar la denominació. Va perdurar fins juliol de 1993 Posteriorment, després d’algunes dificultats va prendre la direcció Santiago Roig Mafe, però sols va reaparèixer mensualment amb un parell de números més, des del 18 de desembre de 1993. Va publicar tant sols 23 números.

Comment here

+ 64 = 71