Letra T

Tres Corredors

Nom d’una de les partides del terme municipal situada a les dos bandes de la carretera d’Ulldecona. En 1966 van contruir un pou els propietaris de les finques amb les que es reguen les seues terres amb aigua abundant. (Vide Pou Tres Corredors)

Comment here

− 7 = 1