Letra T

Torrers

Antigament va existir un cos de Torrers que prestaven servei a la costa. En Vinaròs es van conèixer els soldats fins l’any 1850 aproximadament. El seu darrer cap era En Joaquim Garcia Mendoza i tenien el cos de guardia en el Fortí i un altre en la Torre de «Sol de Riu.»

Comment here

+ 52 = 53