Letra T

Torre Grossa

torre grossaApareix denominada d’aquesta manera una torre que s’utilitzava com a presó. Joan Bover publica unes poques referències documentals que comprenen dades entre 1662 i 1666. Com passats tants anys resulta molt difícil esbrinar els llocs on estaven moltes altres torres de la població, apart de la dels Alfachs (carrer de S. Joan), o la d’En Borràs (Capella de la Comunió), dita també d’en Cifré, les demés no es poden asegurar taxativament. Podria tractar-se del mateix campanar i referir-se a la planta baixa o “perrera” que va servir com a tal presó fins l’època franquista en que els municipals tancaven els borratxos aprofitant la proximitat a l’Ajuntament durant uns caps de setmana. (la del blat, etc.).

Comment here

14 + = 15