Letra T

Torre de Ballester

torreSituada en mig d’un gran hort, conformava en temps no massa llunyans un gran quadre, considerat per alguns autors la maçana de cases més gran d’Espanya. S’havia de donar una gran volta per passar de la part nord a la sud o de la Est a la Oest (Carrer de sant Frances al de santa Magdalena o de sant Josep al C. Del Socors). La torre, segons una gran cartela que té en un cantó es va construir en 1609 i es va reconstruir (com una torre d’opereta), en 1909. Tenim la teoria, que per la data de la seua construcció tot aquest recinte albergaria, vigilada per la torre central, tota la massa concentrada de moriscos que van ser expulsats pel nostre port precisament en aquell any de 1609.

 

 

torre 3 torre 2

Comment here

89 + = 97