Letra T

Teatre Costumista Local

Les obres de teatre de caràcter més o menys costumista local que es representaven en el Centro Instructivo Republicano o en el Centre Cultural Vinarossenc de Barcelona en el periode 1920-1931 es recullen les que es referixen a continuació:
Títol / Lloc d’ estrena / Data / Autor
La Perla de la Illeta. 1875(?). Cayetano Treserra
Por amor y por deber. Teatre Principal. 28-VIII-1884. Agustí Safon
Roseta la del Barranc. TeatrePrincipal. 25-XII-1885. Argemí
Roseta la del Barranc. Centro Inst. Republicano. Argemí
id. C. Vinarossenc. Barna. 20-I-1921. Paco Argemí
Garneu se casa eixa nit. Teatro Ateneo. Maig 1932. Argemí
Garneu que ve de les Mèriques. Paco Argemí.
Remordiment / Arrepentiment. C. Vinarossenc. set. 1921. Francesc Esteller Fons
Patriotismo. C. Vinarossenc. set. 1921. Agustí Safon
El carro de vi. ?
Debut de periodista. C. Vinarossenc. 29-VIII-1920. Eduard Ferràs
Un sabaté filofofich. C. Vinarossenc. nov. 1920 ?
Recordan la festa. C. Vinarossenc. 20-1-1921
Un jove vinarossenc
El contrabando. C. Vinarossenc. nov. 1920. ?
El tonto del panerot. C. Vinarossenc. feb. 1921 ?
Un aprenent de lletí. C. Vinarossenc. feb. 1921
Don Pedro del Almirez o el añejo del XXI». José Mira.
Un final feliz. abril 1929. Joaqu.Julian Sanjuán Escribano
Inocente. Círcul Catòlic. 5 abril 1931. Isidoro Bover Oliver
Bona nit, cresol. Sala Mozart (Barcelona). 23-1-1949. Foguet
De més verdes ne maduren. Foguet. Manuel Foguet
Per fi ha eixit lo sol. Foguet. Manuel Foguet
Tot per una vajilla. Foguet

Comment here

34 − = 24