Letra T

Tapbioles Pinós, Francesc

5 Francesc Tapbioles Pinós copy (¿? 1858 – Vinaròs 17-I-1918). Organista i Mestre de Música. Va dirigir orquestres i conjunts del Centre Republicà. A la mort d’Argemí en 1887, el Clergat va nomenar Tapbioles organista de l’Arxiprestal, mentre que l’Ajuntament va preferir a Julián Sanz; el plet entre les autoritats civils i religioses va durar diversos anys.

Comment here

2 + 2 =