Letra T

Tallers

Eren antics i acreditats a principis del segle XX els Tallers de Sendra, amb fundició de ferro, al final del Camí o carrer del Pont. Aquest van passar a propietat de Tomàs Miralles Fontanet en gener de 1932. Amb l’augment d’automòvils es van anar creixent els tallers dels Verdera, al c. sant Francesc, transformats de constructors de vaixells a constructors de carrosseries i reparadors de cotxes; el garatge o taller d’ Antonio Giner, situat també al c. del Pont. A la plaça del Santíssim estaven els tallers de Blanchadell, especialitzats en reparar motors de barques i els d’Agustí Caballer. Amb el creixement continu de vehicles motoritzats han anat proliferant molts més tallers i tallerets, que han hagut d’ especialitzar-se i transformar-se: així n’ han aparegut de xapa i pintura, de tractors, de camions, soldadures especials, reparacions d’electrodomèstics, etc.

Comment here

77 − = 69