Letra S

Sultana, La

sultanaEn 1921 aquest luxòs xalet, que volia imitar un castell àrab seguint la moda modernista imperant en Barcelona i que abans havia pertenescut a D. Hilarion Talavera, pertanyia ara a D. Antoni Esteller. En 1931 era propietat de les seues nebodes Tanita i Rogèlia Esteller. Cap als anys cinquanta va ser adquirit per la família Nolla i la van convertir en hotel, perdurant d’aquesta manera durant uns vint-i cinc anys.

És prostíbul des de finals de la dècada de 1980.

Comment here

9 + 1 =