Letra S

Sullivan y Cía.

Companyia dedicada al negoci del vi que estava vigent a l’any 1840; estava dirigida per Francesc Sullivan, íntimament relacionada amb tota la familia Ayguals de Izco.

Comment here

+ 74 = 78