Letra S

Suiza, Molí La

Molí existent en els anys 1917-1924 a la sortida de la població pel carrer Sant Francesc, molt prop de l’hipermercat CENTI. Utilitzava les aigües del barranquet que es replegaven de la partida Capçades per mig d’unes canalitzacions fetes en 1921. Allí es va instal.lar als anys seixanta la fàbrica de mobles de Josep Serret. En juliol de 2000 es va assolar l’edifici que estava en estat molt roinós.

Comment here

8 + 2 =