Letra S

Sorolla, Varadors

Nom que rebia el primer varador fet a la platja del port i on treballaven els mestres de ribera o calafats dels «Astilleros Sorolla». En els treballs de varar les naus era el més pràctic el Sr. Agustí Sorolla Salomó.

Comment here

9 + 1 =