Letra S

Sorolla Salomó, Agustí

sorolla salomo(Vinaròs 1856). Mestre calafat. Alcalde de Vinaròs durant un mig any des de l’11 de maig fins a l’1 de novembre de 1920 . Durant el seu manament es va adquirir l’hort dels frares (“Patria”, 8-VIII-1920). També era propòsit del seu ajuntament cobrir la séquia paral.lela al carrer de Gasset (de Sant Tomàs). La seua aspiració era que havent cedit el Ministeri de la Guerra la “muralla” i la vall colindant es podria construir un mercat modest si els veïns paguessen 25.000 o 30.000 pessetes. Va presentar la dimissió com a alcalde per estar l’Ajuntament empenyat fins les orelles per un deute que s’arrastrava encara des de 1907, ja que es devien en aquell temps 266.872 pessetes (el que significaria el total pressupostat deu anys després en 1930) i per no poder vore complides les necessitats o desitjos del moment com eren la construcció de carreteres, ferrocarril d’Utrilles, eixample del port, grup escolar, mercat i demés, problemes que es resoldrien alguns d’ells en part durant la Dictadura de Primo de Rivera. Son germà Sebastià (1848), era calafat amb domicili al carrer Pi i Margall, nº 71.

Comment here

− 2 = 8