Letra S

Sociedad filatélica Vinaròs

Creada en 1995 per J. Sancho. Fou el primer President Antoni Martínez a qui seguí després Joan Josep Sancho. Promou l’afecció a la Filatèlia i la integren uns vint-i-cinc socis.

Comment here

56 − 47 =